SEGA Enerji olarak, Gaz İzoleli Şalt Merkezleri(GIS), Hava İzoleli Şalt Merkezleri(AIS), Güneş Enerji Santrali(GES), Jeotermal Santrali(JES), Biyokütle Enerji Santali(BES), Hidroelektrik Santrali(HES) ve Rüzgar Enerji Santrali(RES) gibi elektrik üretim santrallerinin Primer ve Sekonder ekipmanlarının devreye alma, test, bakım ve onarım hizmetlerini vermekteyiz.

    Devreye alma bir projenin hayata geçirilmesinde son noktalardan biri olup tüm ekipmanların enerjilendirime öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır.