SEGA Enerji olarak, Santral ve Trafo merkezi güvenlik ve işletme hizmetleri tarafımızdan yapılmaktadır.